Pozwolenia, zezwolenia, zgłoszenia

Korzystanie ze środowiska wiąże się najczęściej z koniecznością uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej, tzw. pozwolenia. W polskim prawodawstwie występują tzw. pozwolenia emisyjne, określone w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz pozwolenie wodnoprawne, stanowiące instrument zarządzania zasobami wodnymi. Instalacja mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, która nie wymaga uzyskania pozwolenia, podlega zgłoszeniu. Oprócz pozwoleń i zgłoszeń, niektóre formy działalność wymagają uzyskania zezwolenia. Poniżej przedstawiamy listę decyzji, które możemy pomóc Wam otrzymać. Nasza praca polega na przygotowaniu odpowiedniego wniosku oraz poprowadzeniu sprawy aż do otrzymania decyzji, w tym konsultacji z odpowiednimi organami administracyjnymi.

Decyzje w zakresie gospodarki odpadami:

  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
  • zezwolenie na zbieranie odpadów;
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
  • zezwolenie na transport odpadów.

Decyzje w zakresie emisji do powietrza:

  • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania pozwolenia.

Decyzje w zakresie gospodarowania wodami:

  • pozwolenie wodnoprawne.

Decyzje w zakresie promieniowania elektromagnetycznego:

  • zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

W przypadku instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, konieczne jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.