Opłaty i sprawozdania

Wyliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wypełniamy raporty do Urzędu Marszałkowskiego. Przygotowujemy raporty do KOBiZE, a także zbiorcze zestawienia odpadowe. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

TEL: 604 168 580
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
formularz kontaktowy

 

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązani są:

  • przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;
  • jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  • osoby fizyczne niebędące podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód z ujęć własnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a także za składowanie odpadów. Pomożemy Państwu w wykonaniu sprawozdania za korzystanie ze środowiska lub wykonamy je dla Was wraz z wyliczeniem należnej opłaty.

Dodatkowo wykonujemy również:

  • roczny raport do Krajowej bazy (KOBiZE);
  • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi, o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  • sprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonej do obrotu na terytorium kraju;
  • sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do zakładu przetwarzania;
  • inne sprawozdania z zakresu ochrony środowiska.