Analizy akustyczne

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest akustyka środowiska. Dzięki wykształceniu, doświadczeniu oraz posiadanym sprzęcie i oprogramowaniu możemy przygotować różne opracowania z zakresu ochrony środowiska, w tym przede wszystkim:

  • analizy akustyczne, także na potrzeby raportów oddziaływania na środowisko,
    kart informacyjnych czy wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego;

  • analiza warunków akustycznych dla stanów istniejących, modernizowanych i projektowanych;
  • modelowanie propagacji hałasu w otoczeniu: dróg, linii kolejowych oraz zakładów przemysłowych;
  • projekty ekranów akustycznych;
  • projekty zabezpieczeń akustycznych, np. obudów i kabin dźwiękoizolacyjnych;
  • opinie dotyczące projektów budowlanych np. dla ekranów akustycznych;
  • pełne doradztwo i konsultacje w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.