To już czas na sprawozdania o odpadach

Przypominamy, że zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach sprawozdania odpadowe za rok 2014 sporządza się stosując przepisy dotychczasowe, czyli przepisy nieobowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Podmiotami zobowiązanymi do składania sprawozdań do Marszałka województwa są posiadacze odpadów, którzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, a także prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu i wytwórcy komunalnych osadów ściekowych. Zatem jeśli prowadzisz ewidencję odpadów, pamiętaj o złożeniu do dnia 15 marca sprawozdania za rok 2014, gdyż zgodnie z art. 200 obowiązującej ustawy o odpadach jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł.